Četvrta kolektivna izložba akademskog slikara Čike S. Bonačija
1
Katalog III. kolektivne izložbe slikara Čika (S. Bonacci)
Katalog III. kolektivne izložbe slikara Čika (S. Bonacci)
2