Probrano po: Meštrović, Ivan
The Meštrović exhibition
1
Žena s harfom Ivan Meštrović
Žena s harfom Ivan Meštrović
2
Izložba Meštrović - Rački
3
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
4
Ivan Meštrović
5
IV. kolektivna izložba Ivana Meštrovića
IV. kolektivna izložba Ivana Meštrovića
6
Izložba Ivana Meštrovića
Izložba Ivana Meštrovića
7
Ivan Meštrović
Ivan Meštrović
8
Veseli anđeli Ivan Meštrović
Veseli anđeli Ivan Meštrović
9
Portret lady Ratcliffe Ivan Meštrović
Portret lady Ratcliffe Ivan Meštrović
10
Nikola Tesla
Nikola Tesla
11
Vaza dugog vrata
Vaza dugog vrata
12
Indijanac s lukom
Indijanac s lukom
13
Indijanac s kopljem
Indijanac s kopljem
14
Magdalena pod križem Ivan Meštrović
Magdalena pod križem Ivan Meštrović
15
Portret Tomislava Krizmana Ivan Meštrović
Portret Tomislava Krizmana Ivan Meštrović
16
Sjećanje Ivan Meštrović
Sjećanje Ivan Meštrović
17
Auguste Rodin Ivan Meštrović
Auguste Rodin Ivan Meštrović
18
Kontemplacija Ivan Meštrović
Kontemplacija Ivan Meštrović
19
Bogorodica s Djetetom Ivan Meštrović
Bogorodica s Djetetom Ivan Meštrović
20
Strast Ivan Meštrović
Strast Ivan Meštrović
21
Vaza
Vaza
22
Glava glumca
Glava glumca
23
Ruka
Ruka
24
Posljednji poljubac
Posljednji poljubac
25
Bogorodica s Djetetom
Bogorodica s Djetetom
26
Ženski akt
Ženski akt
27