Probrano po: hrv
Međunarodno pravo
Međunarodno pravo
2
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991.
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991.
3
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
4
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici
5
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
6
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
7
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
8
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
9
Konfederalizam
Konfederalizam
10
Sud Evropskih zajednica
Sud Evropskih zajednica
11
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
12
Teritorijalna suverenost države
Teritorijalna suverenost države
13
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
14
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
15
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
16
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
17
Međunarodno pravo
Međunarodno pravo
18
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
19
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom
20
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
21
O kopnenim granicama Republike Hrvatske
O kopnenim granicama Republike Hrvatske
22
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
23
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava
24
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava
25
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
26
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
27
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
28
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija]
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija]
29
Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982.
Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982.
30