Probrano po: hrv
Žuvić Adam
Žuvić Adam
1
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
4
Župa Orah kod Vrgorca: ritam rađanja na imperijalnoj granici u drugoj polovici 18. stoljeća
Župa Orah kod Vrgorca: ritam rađanja na imperijalnoj granici u drugoj polovici 18. stoljeća
5
Župa Orah - demografska obilježja u osvit 19. stoljeća
Župa Orah - demografska obilježja u osvit 19. stoljeća
6
Žminj ž. c. Istra
Žminj ž. c. Istra
10
Život za milijune
Život za milijune
11
Život u znanosti : uspomene iz nepovrata
Život u znanosti : uspomene iz nepovrata
12
Život uz Dravu nekad i danas : Gradski muzej Varaždin, 19. studenog 2004.-28. veljače 2005.
Život uz Dravu nekad i danas : Gradski muzej Varaždin, 19. studenog 2004.-28. veljače 2005.
13
Život u zadruzi Smiljan i Trnovac kraj Gospića Mile Miškulin
Život u zadruzi Smiljan i Trnovac kraj Gospića Mile Miškulin
14
Životopis kardinala brata Gjorgja Utiešenovića, prozvanoga Martinusius : RAD
Životopis kardinala brata Gjorgja Utiešenovića, prozvanoga Martinusius : RAD
15
Životopis kardinala brata Gjorgja Utiešenovića, prozvanoga Martinusius : RAD
Životopis kardinala brata Gjorgja Utiešenovića, prozvanoga Martinusius : RAD
16
Životni put i prerana smrt Srećka Bošnjakovića
Životni put i prerana smrt Srećka Bošnjakovića
18
Životni put hrvatskog crkvenog skladatelja kapucina Anzelma Canjuge
Životni put hrvatskog crkvenog skladatelja kapucina Anzelma Canjuge
19
Životne staze Ćirila Metoda Hrazdire (1868.-1926.) izvan domovine : (I. dio)
Životne staze Ćirila Metoda Hrazdire (1868.-1926.) izvan domovine : (I. dio)
21
Život kmetova na veleposjedima u Baranji između Dunava i Drave od 1700. do 1848. godine
Život kmetova na veleposjedima u Baranji između Dunava i Drave od 1700. do 1848. godine
22
Život i stvaralaštvo Vjekoslava Gržinića (1932.-1970.)
Život i stvaralaštvo Vjekoslava Gržinića (1932.-1970.)
29