Probrano po: hrv
39, br. 1-4(2007) : Medicinski vjesnik
39, br. 1-4(2007) : Medicinski vjesnik
31
40, br. 1-4(2008) : Medicinski vjesnik
40, br. 1-4(2008) : Medicinski vjesnik
32
41, br. 1-2(2009) : Medicinski vjesnik
41, br. 1-2(2009) : Medicinski vjesnik
33
42, br. 3-4(2010) : Medicinski vjesnik
42, br. 3-4(2010) : Medicinski vjesnik
34
43, br. 1-4(2011) : Medicinski vjesnik
43, br. 1-4(2011) : Medicinski vjesnik
35
44, br. 1-4(2012) : Medicinski vjesnik
44, br. 1-4(2012) : Medicinski vjesnik
36
70. međunarodni muzikološki simpozij s koncertima i izložbom, Stockhausen, Köln, 11.-18.11.1998.
70. međunarodni muzikološki simpozij s koncertima i izložbom, Stockhausen, Köln, 11.-18.11.1998.
37
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
38
1896.
1896.
40
1909.
1909.
41
2005. Knj. 109 : Ljetopis
43
AAASS 31st National Convention, St. Louis, Mi., SAD, 18.-21.11.1999.
AAASS 31st National Convention, St. Louis, Mi., SAD, 18.-21.11.1999.
44
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
52
Acta apostolorum
Acta apostolorum
53
Acta apostolorum
Acta apostolorum
54
Acta Bulgariae ecclesiastica o. Euzebija Fermendžina kao etnološki izvor
Acta Bulgariae ecclesiastica o. Euzebija Fermendžina kao etnološki izvor
55
Acta Croatiae
Acta Croatiae
56
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog. Rudolf Bruči, skladatelj u procjepu estetika i ideologija (I. dio)
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog. Rudolf Bruči, skladatelj u procjepu estetika i ideologija (I. dio)
58
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog. Rudolf Bruči, skladatelj u procjepu estetika i ideologija (II. dio)
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog. Rudolf Bruči, skladatelj u procjepu estetika i ideologija (II. dio)
59