Probrano po: hrv
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
61
Acta apostolorum
Acta apostolorum
62
Acta apostolorum
Acta apostolorum
63
Acta Bulgariae ecclesiastica o. Euzebija Fermendžina kao etnološki izvor
Acta Bulgariae ecclesiastica o. Euzebija Fermendžina kao etnološki izvor
64
Acta Croatiae
Acta Croatiae
65
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog. Rudolf Bruči, skladatelj u procjepu estetika i ideologija (I. dio)
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog. Rudolf Bruči, skladatelj u procjepu estetika i ideologija (I. dio)
67
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog. Rudolf Bruči, skladatelj u procjepu estetika i ideologija (II. dio)
Adaptacija novoglazbenih tehnika na tradicijski slog. Rudolf Bruči, skladatelj u procjepu estetika i ideologija (II. dio)
68
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od "znanstvene fantastike" do rutinske kliničke prakse
77
Adjuvantna kemoterapija raka dojke 2008: dostignuća i perspektive
Adjuvantna kemoterapija raka dojke 2008: dostignuća i perspektive
78
Adjuvantna kemoterapija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
Adjuvantna kemoterapija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
79
Adjuvantna radioterapija poslije mastektomije (sa ili bez rekonstrukcije dojke) kod invazivnog raka dojke - indikacije i kontroverze
Adjuvantna radioterapija poslije mastektomije (sa ili bez rekonstrukcije dojke) kod invazivnog raka dojke - indikacije i kontroverze
80
Adjuvantna terapija melanoma
Adjuvantna terapija melanoma
81
Adolf Dragičević (1924.-2010.) : nekrolog : Ljetopis
Adolf Dragičević (1924.-2010.) : nekrolog : Ljetopis
82
Adresa Jedan prizor  =  Liebelei
Adresa Jedan prizor = Liebelei
84
Adresa Prizor
Adresa Prizor
86