Probrano po: hrv
61
Kopernik prema svojemu životu i nauku : RAD
Kopernik prema svojemu životu i nauku : RAD
62
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872-1873] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872-1873] : RAD
63
Iztraživanje sunčane duge : RAD
Iztraživanje sunčane duge : RAD
64
Brojna vriednost slova * : RAD
Brojna vriednost slova * : RAD
65
Bosanske stupnjevine : RAD
Bosanske stupnjevine : RAD
66
Ivo Kerdić
Ivo Kerdić
68
Zaključci VIII. zasjedanja internacionalnog statističkog kongresa držanog u Peterburgu u kolovozu 1872 : RAD
Zaključci VIII. zasjedanja internacionalnog statističkog kongresa držanog u Peterburgu u kolovozu 1872 : RAD
69
O zaimenu : RAD
O zaimenu : RAD
70
O hrastovih županije belovarske : RAD
O hrastovih županije belovarske : RAD
71
O glagolju : RAD
O glagolju : RAD
72
Jan Erazim Vocel : nekrolog : RAD
Jan Erazim Vocel : nekrolog : RAD
73
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
74
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
75
Mreže krivuljâ s mnogostrukim temeljnim točkama
Mreže krivuljâ s mnogostrukim temeljnim točkama
76
Zbornik radova XXI. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 15. 09. 2011. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
77
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 30. listopada 1872. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Mesić, M.: Izvod iz rasprave O životu i djelih kneza Krsta Frankopana] : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 30. listopada 1872. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Mesić, M.: Izvod iz rasprave O životu i djelih kneza Krsta Frankopana] : RAD
78
Je li potrebna adjuvantna radioterapija raka dojke u starijih bolesnica?
Je li potrebna adjuvantna radioterapija raka dojke u starijih bolesnica?
79
Pogled na historiju istočne crkve u češkoj i stara istočna služba sv. Većeslavu : RAD
Pogled na historiju istočne crkve u češkoj i stara istočna služba sv. Većeslavu : RAD
80
O dativu u slovenštini : RAD
O dativu u slovenštini : RAD
81
Dileme u izboru adjuvantnog sustavnog liječenja raka dojke u starijih bolesnica
Dileme u izboru adjuvantnog sustavnog liječenja raka dojke u starijih bolesnica
82
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
83
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
84
Uloga kirurgije u liječenju raka dojke starijih žena
Uloga kirurgije u liječenju raka dojke starijih žena
85
86
Osvrt na rak dojke u starijih žena s gledišta gerijatrijske medicine
Osvrt na rak dojke u starijih žena s gledišta gerijatrijske medicine
87
Vlaške rěči u jeziku našem : RAD
Vlaške rěči u jeziku našem : RAD
88
Stariji oblici samostavni : RAD
Stariji oblici samostavni : RAD
89
Jednodnevna kirurgija raka dojke-prednosti i nedostaci
Jednodnevna kirurgija raka dojke-prednosti i nedostaci
90