Probrano po: hrv
Placere : RAD
Placere : RAD
91
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
92
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
93
Knj. 3(1868) : RAD
94
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
95
Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu : RAD
Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu : RAD
96
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
97
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
98
O zukalih i glasilih kornjašâ : RAD
O zukalih i glasilih kornjašâ : RAD
99
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
100
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
101
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868] : RAD
102
Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani. Fasciclo II. Viena 1867 : [književna obznana] : RAD
Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani. Fasciclo II. Viena 1867 : [književna obznana] : RAD
103
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
104
De mutatione contiguarum consonantium in linguis slavicis. Scripsit Martinus Hattala. (Ex actis regiae scientiarum societatis bohemicae. Series V., tom XIV.) Pragae 1865 : [književna obznana] : RAD
De mutatione contiguarum consonantium in linguis slavicis. Scripsit Martinus Hattala. (Ex actis regiae scientiarum societatis bohemicae. Series V., tom XIV.) Pragae 1865 : [književna obznana] : RAD
105
Knj. 2(1868) : RAD
106
Brojna vriednost slova ě : RAD
Brojna vriednost slova ě : RAD
107
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28. listopada 1869. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. V. Jagić: Trubaduri i najstariji hrvatski lirici) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28. listopada 1869. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. V. Jagić: Trubaduri i najstariji hrvatski lirici) : RAD
108
Pogled na najnovije zakonarstvo slovensko imenito poljsko i rusko : RAD
Pogled na najnovije zakonarstvo slovensko imenito poljsko i rusko : RAD
109
Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku : RAD
Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku : RAD
110
O slovima dz, s, * : RAD
O slovima dz, s, * : RAD
111
O narodnom komusu : RAD
O narodnom komusu : RAD
112
O korenu teg i njegovih žilicah : RAD
O korenu teg i njegovih žilicah : RAD
113
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1869] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1869] : RAD
114
Knj. 9(1869) : RAD
115
Pleme Berislavića : RAD
Pleme Berislavića : RAD
116
O slogu hervatskom : RAD
O slogu hervatskom : RAD
117
O meteoritih u obće i napose o slavetićkom : RAD
O meteoritih u obće i napose o slavetićkom : RAD
118
Najnovija izdanja slovinskih književnih starina trudom I. I. Sreznevskoga : [književna obznana] : RAD
Najnovija izdanja slovinskih književnih starina trudom I. I. Sreznevskoga : [književna obznana] : RAD
119
Komparativna mitologija : [književna obznana] : RAD
Komparativna mitologija : [književna obznana] : RAD
120