Probrano po: hrv
[Rasprava]
[Rasprava]
91
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
92
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
93
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
94
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
95
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
96
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena
97
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
98
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
99
Prevencija ateroskleroze : uloga prehrane : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 19. travnja 2016. u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
100
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
101
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
102
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
103
Hrvatski svetac: Sveti Marko Križevčanin
Hrvatski svetac: Sveti Marko Križevčanin
104
Prirodna baština i turizam : izlaganja i rasprave s okruglog stola održanog 28. listopada 2016. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
105
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
106
Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje)
107
Luka Petrinjak : Gliptoteka, HAZU, 28. veljače - 21. ožujka. 2017.
Luka Petrinjak : Gliptoteka, HAZU, 28. veljače - 21. ožujka. 2017.
108
Sv. 6 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi
109
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
110
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
111
Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja : stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 6. listopada 2016. u Rijeci
112
Franjo Zvonimir Tišina : arhiv arhitekta
Franjo Zvonimir Tišina : arhiv arhitekta
113
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
114
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
115
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
116
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
117
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
118
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
119
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
120