Probrano po: hrv
Život i djelo o. Euzebija Fermendžina : znanstveni skup, Našice, 19. i 20. rujna 1998.
211
Zlatni danci : život i djelo Jagode Truhelke : zbornik radova znanstvenog skupa, [Osijek, 6. i 7. studenoga 1997.]
212
Velikanovićev zbornik : zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Ivanu Velikanoviću u Slavonskome Brodu 21. i 22. studenoga 2003.
213
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
214
Prevencija ateroskleroze : uloga prehrane : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 19. travnja 2016. u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
215
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
216
Etički nauk Marka Marulića
Etički nauk Marka Marulića
217
Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra : zaštita i odgovorni razvoj
Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra : zaštita i odgovorni razvoj
218
Kobna cvjetača
Kobna cvjetača
219
Povijesna topografija otoka Krka : slike vremena u zrcalu starih karata
Povijesna topografija otoka Krka : slike vremena u zrcalu starih karata
220
Opis sela Klakarja : pripovijetke i pjesme skupljane od sredine 19. do sredine 20. stoljeća
Opis sela Klakarja : pripovijetke i pjesme skupljane od sredine 19. do sredine 20. stoljeća
221
Opis sela Klakarja : graditeljstvo, pokućstvo, sprave i oruđa početkom 20. stoljeća
Opis sela Klakarja : graditeljstvo, pokućstvo, sprave i oruđa početkom 20. stoljeća
222
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada
223
Život u znanosti : uspomene iz nepovrata
Život u znanosti : uspomene iz nepovrata
224
Život i djelo Franje Markovića
Život i djelo Franje Markovića
225
Osvrt na prozodijske izoglose u kajkavskome narječju
Osvrt na prozodijske izoglose u kajkavskome narječju
226
Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci
Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci
227
Hrvatski srednjovjekovni kaptoli : loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre
Hrvatski srednjovjekovni kaptoli : loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre
228
Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskoga mora
Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskoga mora
229
Tabula rasa : primarno i analitičko u hrvatskoj umjetnosti = primary and analytic in Croatian art
Tabula rasa : primarno i analitičko u hrvatskoj umjetnosti = primary and analytic in Croatian art
230
Knjiški Krnjaš : znanstveni skup Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti : program skupa : sažetci radova
Knjiški Krnjaš : znanstveni skup Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti : program skupa : sažetci radova
231
Pomrčine sunca i mjeseca : Hrvatski latinisti
Pomrčine sunca i mjeseca : Hrvatski latinisti
232
Natko Devčić kao nastavnik harmonije i njegov udžbenik HARMONIJA
Natko Devčić kao nastavnik harmonije i njegov udžbenik HARMONIJA
233
Zdravko Bregovac : arhiv arhitekta = architects archives
Zdravko Bregovac : arhiv arhitekta = architects archives
234
Umjetnost i žena
Umjetnost i žena
235
Riječ, pismo, slika : iz riznice Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 12.-31. 5. 2014.
Riječ, pismo, slika : iz riznice Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 12.-31. 5. 2014.
236
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
237
Standardi sigurnosti plovidbe u lukama nautičkog turizma (marinama) s  posebnim osvrtom na održavanje reda u luci
Standardi sigurnosti plovidbe u lukama nautičkog turizma (marinama) s posebnim osvrtom na održavanje reda u luci
238
Sv. 10 (2016) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
239
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
240