Probrano po: hrv
Prilog monografiji Ivana Meštrovića : Spomenici Indijancima u Chicagu : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Prilog monografiji Ivana Meštrovića : Spomenici Indijancima u Chicagu : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
1
Boškovićeva elementa materiae napram današnjoj atomistici : RAD
Boškovićeva elementa materiae napram današnjoj atomistici : RAD
2
In memoriam jednom prijateljstvu : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
In memoriam jednom prijateljstvu : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
4
Ivan Tabaković : (1898-1977) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Ivan Tabaković : (1898-1977) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
5
August Šlajher : nekrolog : RAD
August Šlajher : nekrolog : RAD
6
U povodu osamdesetogodišnjice rođenja prof. Đure Szabo-a : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
U povodu osamdesetogodišnjice rođenja prof. Đure Szabo-a : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
7
Sličnost suvremene arhitekture i stambene arhitekture Japana : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Sličnost suvremene arhitekture i stambene arhitekture Japana : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
8
Teze za Postružnika : (1900-1978) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Teze za Postružnika : (1900-1978) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
9
Izložba Lea Juneka u Parizu : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Izložba Lea Juneka u Parizu : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
11
Marino Tartaglia : povodom retrospektivne izložbe : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Marino Tartaglia : povodom retrospektivne izložbe : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
12
Akcenti u glagola : RAD
Akcenti u glagola : RAD
13
Izložba akademika slikara u Berlinu (7. VII do 28. VIII 1977.) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Izložba akademika slikara u Berlinu (7. VII do 28. VIII 1977.) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
14
Uz sedamdesetgodišnjicu i AVNOJ-evu nagradu akademiku Cvitu Fiskoviću : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Uz sedamdesetgodišnjicu i AVNOJ-evu nagradu akademiku Cvitu Fiskoviću : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
15
Frano Kršinić : osamdeset godina života i pola stvaralačkog stoljeća velikog majstora : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Frano Kršinić : osamdeset godina života i pola stvaralačkog stoljeća velikog majstora : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
16
Knj. 6(1869) : RAD
18
Bilješke sa savjetovanja konzervatora FNRJ u Ljubljani : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Bilješke sa savjetovanja konzervatora FNRJ u Ljubljani : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
19
Galerija Antuna Augustinčića u Klanjcu : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Galerija Antuna Augustinčića u Klanjcu : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
20
Međunarodni kongres historičara umjetnosti u Veneciji : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Međunarodni kongres historičara umjetnosti u Veneciji : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
21
Izložbe u Zagrebu i Narodnoj Republici Hrvatskoj : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Izložbe u Zagrebu i Narodnoj Republici Hrvatskoj : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
22
Radovi izvršeni u Restauratorskom zavodu od polovice travnja 1955. do konca 1955. god. : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Radovi izvršeni u Restauratorskom zavodu od polovice travnja 1955. do konca 1955. god. : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
23
Povodom osnivanja naučnog laboratorija za ispitivanje umjetnine : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Povodom osnivanja naučnog laboratorija za ispitivanje umjetnine : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
26
Tehnička analiza Račičevih ulja : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Tehnička analiza Račičevih ulja : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
27
Gustav Kurt Beck : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Gustav Kurt Beck : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
28
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
30
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
31
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
32
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
33
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
34
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
35
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
36
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
37
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
38
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
39
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
40
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
41
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
42
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
43
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
44
Knj. 5(1868) : RAD
45
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
46
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
47
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
48
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
49
Knj. 4(1868) : RAD
50
51
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
52
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
53
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
54
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
55
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
56
Prilozi za historiju : 1. Prepiska lažnoga cara Stjepana maloga s Dubrovačkom Republikom (1771-1773) : 2. Arapsko zvanično nazivlje počasno za kraljeve srpske i bugarske : RAD
Prilozi za historiju : 1. Prepiska lažnoga cara Stjepana maloga s Dubrovačkom Republikom (1771-1773) : 2. Arapsko zvanično nazivlje počasno za kraljeve srpske i bugarske : RAD
57
Studien über Bosnien und die Herzegovina von Johann Rośkiewicz, kk. Major im Generalstabe . . .Leipzig u. Wien 1868. - Geschichtliche, politische und topographischstatistische Beschreibung des Vilajet Bosnien d. i. Bosnien, Hercegovina und Rascien. Von Gustav Thoemmel, k. k. Hauptmann. Wien 1867 : [književna obznana] : RAD
Studien über Bosnien und die Herzegovina von Johann Rośkiewicz, kk. Major im Generalstabe . . .Leipzig u. Wien 1868. - Geschichtliche, politische und topographischstatistische Beschreibung des Vilajet Bosnien d. i. Bosnien, Hercegovina und Rascien. Von Gustav Thoemmel, k. k. Hauptmann. Wien 1867 : [književna obznana] : RAD
58
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
59
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
60
Placere : RAD
Placere : RAD
61
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
62
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
63
Knj. 3(1868) : RAD
64
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
65
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
66
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
67
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
68
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
69
Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu : RAD
Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu : RAD
70
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
71
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
72
O zukalih i glasilih kornjašâ : RAD
O zukalih i glasilih kornjašâ : RAD
73
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
74
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
75
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868] : RAD
76
Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani. Fasciclo II. Viena 1867 : [književna obznana] : RAD
Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani. Fasciclo II. Viena 1867 : [književna obznana] : RAD
77
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
78
De mutatione contiguarum consonantium in linguis slavicis. Scripsit Martinus Hattala. (Ex actis regiae scientiarum societatis bohemicae. Series V., tom XIV.) Pragae 1865 : [književna obznana] : RAD
De mutatione contiguarum consonantium in linguis slavicis. Scripsit Martinus Hattala. (Ex actis regiae scientiarum societatis bohemicae. Series V., tom XIV.) Pragae 1865 : [književna obznana] : RAD
79
Knj. 2(1868) : RAD
80
Brojna vriednost slova ě : RAD
Brojna vriednost slova ě : RAD
81
Sv. 1 (2007) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
83
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
84
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
85
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
86
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
87
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
88
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
89
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
90
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
91
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
93
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
95
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
96
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. Svezak 2. Zagreb-Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. : Znanstveno i raznoliko : [prikaz]
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. Svezak 2. Zagreb-Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. : Znanstveno i raznoliko : [prikaz]
98
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
99
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
100