Probrano po: slv
Arhivski viri za zgodovino Varaždina in okolice v nekaterih arhivih Slovenije
Arhivski viri za zgodovino Varaždina in okolice v nekaterih arhivih Slovenije
1
Besede za krompir v slovenskih in sosednjih hrvaških narečjih : Hrvatski dijalektološki zbornik
Besede za krompir v slovenskih in sosednjih hrvaških narečjih : Hrvatski dijalektološki zbornik
3
Cerkvene razmejitev med zagrebško škofijo na severozahodu in oblikovanje narodnostne meje
Cerkvene razmejitev med zagrebško škofijo na severozahodu in oblikovanje narodnostne meje
7
Cholparin
Cholparin
8
Cholparin
Cholparin
9
Eucistin
Eucistin
11
Gerulcin
Gerulcin
12
Hinko Sirovatka urednik
Hinko Sirovatka urednik "Glasa Naroda"
16
Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi - podobnosti in razlike : Hrvatski dijalektološki zbornik
Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi - podobnosti in razlike : Hrvatski dijalektološki zbornik
17
Istopirin - bolovi
Istopirin - bolovi
19
Izbrana skupna leksika istrskih narečij s področja oblačil
Izbrana skupna leksika istrskih narečij s področja oblačil
20
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
26
Knj. 22(2018) / glavna urednica Mira Menac-Mihalić
27
Knj. 40. (1962) : Zbornik za narodni život i običaje
28
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
29
Kratek pregled mojega etnološkega dela v Istri in predstavitev dokumentacije
Kratek pregled mojega etnološkega dela v Istri in predstavitev dokumentacije
30