Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
5
Hrvatski narodni vezovi, Umjetnički paviljon 1975 / [autor izložbe Jelka Radauš Ribarić
7
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
9
I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV
I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV
10
Izložba Jerolim Miše
Izložba Jerolim Miše
16
Katalog izložbe savremene francuske umjetnosti
27