Probrano po: Brlić, Jagoda
Spominjam se, oj mladosti
Spominjam se, oj mladosti
1
Moga sina rodni dan
Moga sina rodni dan
2
Evo sveca moji mili
Evo sveca moji mili
3
Hvala Tebi Bože moj
Hvala Tebi Bože moj
4
Proljeće
Proljeće
5
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
6
Drašković Janko
Drašković Janko
7
Noćnoga mira raj
Noćnoga mira raj
8
Majci Božjoj Bistričkoj
Majci Božjoj Bistričkoj
9
Tebi plače duša moja
Tebi plače duša moja
10
Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
11
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
12
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
13
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
14
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
15
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
16
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
17
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
18
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
19
U Bukovcu
U Bukovcu
20
Zora puca
Zora puca
21
Godina je na izmaku
Godina je na izmaku
22
U noćnoj tišini
U noćnoj tišini
23
Oj ružo rumena
Oj ružo rumena
24
Križari
Križari
25
U Stubičkim toplicama
U Stubičkim toplicama
26
Za nesrećom sreća sliedi
Za nesrećom sreća sliedi
27
Veselim se stablu svakom
Veselim se stablu svakom
28
Oj ljepoto veliko si blago
Oj ljepoto veliko si blago
29
Oj Andrija brate mili
Oj Andrija brate mili
30