Probrano po: Filić, Krešimir
Prilog poznavanju glazbenog života Varaždina od 1836. do sredine 1842. godine
Prilog poznavanju glazbenog života Varaždina od 1836. do sredine 1842. godine
21
Krešimir Filić (1891.-1972.) - život i djelo
Krešimir Filić (1891.-1972.) - život i djelo
22