Prijateljstvo s M. Krležom ili Slučaj Miroslava Krleže
Prijateljstvo s M. Krležom ili Slučaj Miroslava Krleže
2
Reintegracija stilogenih galicizama u francuskom prijevodu Krležinih djela
Reintegracija stilogenih galicizama u francuskom prijevodu Krležinih djela
3
Krležina
Krležina "Leda" : od umjetnosti do dekoracije i kiča
4
Kazališna recepcija Miroslava Krleže u Poljskoj
Kazališna recepcija Miroslava Krleže u Poljskoj
5
Postmodernistička varijanta Krležine drame Gospoda Glembajevi
Postmodernistička varijanta Krležine drame Gospoda Glembajevi
6
Teoretsko razmatranje odnosa književnosti i slikarstva u Krležinu romanu
Teoretsko razmatranje odnosa književnosti i slikarstva u Krležinu romanu "Povratak Filipa Latinovicza"
9
Krleža na varaždinskoj pozornici
Krleža na varaždinskoj pozornici
10
Razgovori s Krležom
Razgovori s Krležom
11
Mladi Krleža i njegovi kritičari
Mladi Krleža i njegovi kritičari
12
Treći dramski ciklus Glembajevi
Treći dramski ciklus Glembajevi
13
Krležino djelo kao obilježje epohe
Krležino djelo kao obilježje epohe
14
Neobična zavičajnost Miroslava Krleže
Neobična zavičajnost Miroslava Krleže
15
Oproštajna riječ u ime Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Razreda za suvremenu književnost JAZU
Oproštajna riječ u ime Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Razreda za suvremenu književnost JAZU
17
Miroslav Krleža u svom i budućem vremenu
Miroslav Krleža u svom i budućem vremenu
18
Nagrade i odlikovanja Miroslava Krleže
Nagrade i odlikovanja Miroslava Krleže
19
Miroslav Krleža : 1893-1981 : Spomenica preminulim akademicima
20
Kako su Dundo i Leda osvojili Cluj-Napocu, odnosno Kolozsvár
Kako su Dundo i Leda osvojili Cluj-Napocu, odnosno Kolozsvár
21
Plamen
Plamen
22
Književna republika
Književna republika
23