Antun Gustav Matoš: Labud - interpretacija
Antun Gustav Matoš: Labud - interpretacija
2
Poetika secesije u mladenačkim radovima A.G. Matoša
Poetika secesije u mladenačkim radovima A.G. Matoša
3
Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 22.-24. listopada 1997.
4
Matoš i pravaštvo
Matoš i pravaštvo
9
Knj. 34 (1994) : Matošiana I. : Građa za povijest književnosti hrvatske
18
Program svečanosti povodom obilježavanja 50. obljetnice smrti A. G. Matoša
Program svečanosti povodom obilježavanja 50. obljetnice smrti A. G. Matoša
21
Izdani Matoš
Izdani Matoš
22
Nad versima A. G. Matoša
Nad versima A. G. Matoša
23
A.-G. Matoš et la littérature française
A.-G. Matoš et la littérature française
24
Jedna ružna stavka Posvećeno
Jedna ružna stavka Posvećeno "Savremeniku" i g. dr. Milanu Ćurčinu u Beogradu
25
La culture littéraire des écrivains Croates avant Šenoa
La culture littéraire des écrivains Croates avant Šenoa
26
Uz crnu kavu s A. G. Matošom
Uz crnu kavu s A. G. Matošom
27
Uspomene iz kabareta
Uspomene iz kabareta "Lapin Agil" u Parizu. Matoš i njegov španferkel.
28
U sutonu na jednoj klupi Zrinjevca s A. G. Matošem
U sutonu na jednoj klupi Zrinjevca s A. G. Matošem
29
A. G. Matoš -- contra J. Vrbanić
A. G. Matoš -- contra J. Vrbanić
30