Probrano po: Frankapan, Fran
Postanak Frankopanove Trumbite
Postanak Frankopanove Trumbite
1
O grbovima u molitvenicima koje su dali tiskati 1518. u Veneciji Krsto
Frankapan sa suprugom Apolonijom Lang i 1560. u Padovi Katarina
Frankapan, supruga Nikole Zrinskog Sigetskog
O grbovima u molitvenicima koje su dali tiskati 1518. u Veneciji Krsto Frankapan sa suprugom Apolonijom Lang i 1560. u Padovi Katarina Frankapan, supruga Nikole Zrinskog Sigetskog
3
Krsto Frankopan u tudjini : RAD
Krsto Frankopan u tudjini : RAD
4