Ob optici Markantuna de Dominis : RAD
Ob optici Markantuna de Dominis : RAD
7
O Markantunu Dominisu Rabljaninu historičko-kritičko iztraživanje navlastito po izvorih mletačkoga arkiva i knjižnice arsenala parizkoga : RAD
O Markantunu Dominisu Rabljaninu historičko-kritičko iztraživanje navlastito po izvorih mletačkoga arkiva i knjižnice arsenala parizkoga : RAD
9
Marko Antonije de Dominis portret autora u londonskom izdanju djela De Republica Ecclesiastica iz 1617.
24