Probrano po: Šaban, Ladislav
Varaždin - Znanstveni susret u povodu 20. obljetnice smrti akademika Ladislava Šabana, 26. 9. 2005. : [izvješće]
Varaždin - Znanstveni susret u povodu 20. obljetnice smrti akademika Ladislava Šabana, 26. 9. 2005. : [izvješće]
1
Ladislav Šaban:
Ladislav Šaban: "150 godina Hrvatskog glazbenog zavoda"
2
Emin Armano: Orgulje hrvatskih graditelja, tragom Ladislava Šabana, Jakša Zlatar, Zagreb 2006. : [prikaz]
Emin Armano: Orgulje hrvatskih graditelja, tragom Ladislava Šabana, Jakša Zlatar, Zagreb 2006. : [prikaz]
3
U spomen profesoru Ladislavu Šabanu (O petoj obljetnici smrti)
U spomen profesoru Ladislavu Šabanu (O petoj obljetnici smrti)
4
Zbornik 600 godina Ivanca : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
5
Popis radova Ladislava Šabana
Popis radova Ladislava Šabana
6
Ladislav Šaban - vrstan portretist vremena : radovi objavljeni u časopisu Kaj od 1969. - 1985. godine
Ladislav Šaban - vrstan portretist vremena : radovi objavljeni u časopisu Kaj od 1969. - 1985. godine
7
Upornost starih nesporazuma oko Vatroslava Lisinskog
Upornost starih nesporazuma oko Vatroslava Lisinskog
8
Orgulje u Hrvatskoj kao tema istraživanja Ladislava Šabana
Orgulje u Hrvatskoj kao tema istraživanja Ladislava Šabana
9
Metodičke osnove klavirske pedagogije Ladislava Šabana (1918.-1985.)
Metodičke osnove klavirske pedagogije Ladislava Šabana (1918.-1985.)
10
Ladislav Šaban kao povjesničar kulture
Ladislav Šaban kao povjesničar kulture
11
Zov izvora - znanstvena metoda Ladislava Šabana
Zov izvora - znanstvena metoda Ladislava Šabana
12
Stanje ostavštine Ladislava Šabana
Stanje ostavštine Ladislava Šabana
13
Ladislav Šaban - Ostavština za budućnost : zbornik radova sa Znanstvenog susreta u povodu 20. obljetnice smrti akademika Ladislava Šabana održanog 26. rujna 2005. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
14
In memoriam Ladislavu Šabanu
In memoriam Ladislavu Šabanu
15
Popis radova Ladislava Šabana
Popis radova Ladislava Šabana
16
Ladislav Šaban : 1918-1985 : Spomenica preminulim akademicima
17