Ciprina riječ o glazbi
Ciprina riječ o glazbi
2
Znakovi... Fragmenti... Opaske uz glazbu Mila Cipre
Znakovi... Fragmenti... Opaske uz glazbu Mila Cipre
3
Milo Cipra: Peti gudački kvartet
Milo Cipra: Peti gudački kvartet
4
Dječji prizori
Dječji prizori
5
Bilješke o glazbenom spisateljstvu Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula
Bilješke o glazbenom spisateljstvu Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula
6
Suprotstaviti - prilagoditi - zanemariti. Znaci vremena u djelima
Suprotstaviti - prilagoditi - zanemariti. Znaci vremena u djelima "Generacije 1906."
7
Vrijeme Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula
Vrijeme Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula
8