Probrano po: Brani, Petar
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
1
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
2
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
3
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
4
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
5
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
6
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
7
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
8
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
9
Lijepa Jelena opereta u tri čina
Lijepa Jelena opereta u tri čina
10
Galeotto drama s predigrom u tri čina
Galeotto drama s predigrom u tri čina
11
Galeotto drama s predigrom u tri čina
Galeotto drama s predigrom u tri čina
12
Čast i poštenje igrokaz u četiri čina / od Hermanna Sudermanna
Čast i poštenje igrokaz u četiri čina / od Hermanna Sudermanna
13
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
14
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
15
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
16
Orfej u pozemlju burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u pozemlju burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
17
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala
18
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
19
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
20
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
21
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
22
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
23
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
24
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
25
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
26
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
27
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
28
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
29
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
30
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
31
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
32
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
33
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
34
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
35
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
36
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
37
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
38
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
39
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
40
Pokusna ženidba šala s pjevanjem u tri čina / složili Buchbinderi Reiner
Pokusna ženidba šala s pjevanjem u tri čina / složili Buchbinderi Reiner
41
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
42
Pokusna ženidba šala s pjevanjem u tri čina / složili Buchbinderi Reiner
Pokusna ženidba šala s pjevanjem u tri čina / složili Buchbinderi Reiner
43
Pokusna ženidba šala s pjevanjem u tri čina / složili Buchbinderi Reiner
Pokusna ženidba šala s pjevanjem u tri čina / složili Buchbinderi Reiner
44
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
45
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
46
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
47
Manon opera u pet činova (a šest slika) / uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova (a šest slika) / uglazbio Jules Massenet
48
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
49
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
50
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
51
Manon opera u pet činova (a šest slika) / uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova (a šest slika) / uglazbio Jules Massenet
52
Manon opera u pet činova (a šest slika) / uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova (a šest slika) / uglazbio Jules Massenet
53
Boisyska vještica šaljiva romantična opera u tri čina / Uglazbio Ivan pl. Zajc
Boisyska vještica šaljiva romantična opera u tri čina / Uglazbio Ivan pl. Zajc
54
Boisyska vještica šaljiva romantična opera u tri čina / Uglazbio Ivan pl. Zajc
Boisyska vještica šaljiva romantična opera u tri čina / Uglazbio Ivan pl. Zajc
55
Boisyska vještica šaljiva romantična opera u tri čina / Uglazbio Ivan pl. Zajc
Boisyska vještica šaljiva romantična opera u tri čina / Uglazbio Ivan pl. Zajc
56
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
57
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
58
Manon Opera u pet činova (a šest slika) / Uglazbio Jules Massanet
Manon Opera u pet činova (a šest slika) / Uglazbio Jules Massanet
59
Manon Opera u pet činova (a šest slika) / Uglazbio Jules Massanet
Manon Opera u pet činova (a šest slika) / Uglazbio Jules Massanet
60
Strijela vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijela vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
61
Strijela vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijela vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
62
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
63
Manon Opera u pet činova (a šest slika) / Uglazbio Jules Massanet
Manon Opera u pet činova (a šest slika) / Uglazbio Jules Massanet
64
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
65
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
66
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
67
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
68
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
69
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
70
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
71
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
72
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
73
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
74
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
75
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
76
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova i šest slika / Uglazbio Jules Massenet
77
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
78
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
79
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
80
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
81
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
82
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
83
Farinelli Komična opereta u tri čina / od Zumpa
Farinelli Komična opereta u tri čina / od Zumpa
84
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
85
Farinelli Komična opereta u tri čina / od Zumpa
Farinelli Komična opereta u tri čina / od Zumpa
86
Farinelli Komična opereta u tri čina / od Zumpa
Farinelli Komična opereta u tri čina / od Zumpa
87
Farinelli Komična opereta u tri čina / od Zumpa
Farinelli Komična opereta u tri čina / od Zumpa
88
Markiz Villemer Gluma u četiri čina / od George Sandove
Markiz Villemer Gluma u četiri čina / od George Sandove
89
Kita cvijeća Vesela igra u jednom činu / napisala Hermina Tomić
Kita cvijeća Vesela igra u jednom činu / napisala Hermina Tomić
90
Barun-Ciganin Opereta u 3 čina / Uglazbio Ivan Strauss
Barun-Ciganin Opereta u 3 čina / Uglazbio Ivan Strauss
91
Barun-Ciganin Opereta u 3 čina / Uglazbio Ivan Strauss
Barun-Ciganin Opereta u 3 čina / Uglazbio Ivan Strauss
92
Barun-Ciganin Opereta u 3 čina / Uglazbio Ivan Strauss
Barun-Ciganin Opereta u 3 čina / Uglazbio Ivan Strauss
93
Barun-Ciganin Opereta u 3 čina / Uglazbio Ivan Strauss
Barun-Ciganin Opereta u 3 čina / Uglazbio Ivan Strauss
94
Ubogi Jonatan Opereta u 3 čina / Glazba od C. Millockera
Ubogi Jonatan Opereta u 3 čina / Glazba od C. Millockera
95
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina / napisao Alex. Bisson
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina / napisao Alex. Bisson
96
Spletka i ljubav Tragedija u 5 činova / od Schillera
Spletka i ljubav Tragedija u 5 činova / od Schillera
97
Spletka i ljubav Tragedija u 5 činova / od Schillera
Spletka i ljubav Tragedija u 5 činova / od Schillera
98
Ubogi Jonatan Opereta u 3 čina / Glazba od C. Millockera
Ubogi Jonatan Opereta u 3 čina / Glazba od C. Millockera
99
Ubogi Jonatan Opereta u 3 čina / Glazba od C. Millockera
Ubogi Jonatan Opereta u 3 čina / Glazba od C. Millockera
100