Probrano po: Brani, Petar
Kvas bez kruha ili Tko će biti veliki sudac izvorna vesela igra u 4 čina / napisao Antun Nemčić
Kvas bez kruha ili Tko će biti veliki sudac izvorna vesela igra u 4 čina / napisao Antun Nemčić
1
Medeja Žalobna igra u 4 čina / od Grilparcera
Medeja Žalobna igra u 4 čina / od Grilparcera
2
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina / napisao Alex. Bisson
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina / napisao Alex. Bisson
3
Kita cvijeća Vesela igra u jednom činu / napisala Hermina Tomić
Kita cvijeća Vesela igra u jednom činu / napisala Hermina Tomić
4
Slika pokojne gospoje Jeanette Izvorna šaljiva igra u 2 čina / napisao V. Gjorgjević
Slika pokojne gospoje Jeanette Izvorna šaljiva igra u 2 čina / napisao V. Gjorgjević
5
U petak Vesela igra u 1 činu
U petak Vesela igra u 1 činu
6
Mamica vesela igra u 3 čina / napisao Sigligety
Mamica vesela igra u 3 čina / napisao Sigligety
7
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
8
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
9
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
10
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
11
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
12
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
13
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
14
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
15
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
16
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
17
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
18
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
19
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
20
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
21
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
22
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
23
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
24
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
25
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
26
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
27
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
28
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina
29
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
30
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
31
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
32
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
33
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
34
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
35
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
36
Frankfurtovci Vesela igra u tri čina
Frankfurtovci Vesela igra u tri čina
37
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
38
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
39
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
40
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
41
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
42
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
43
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
Lijepa Jelena Opereta u tri čina
44
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
45
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
46
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
Manon Opera u pet činova (6 slika) / Prema romanu Abbéa Prévosta Manon Lescaut
47
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina
48
Nevaljao čovjek vesela igra u 3 čina / od J. Rosena
Nevaljao čovjek vesela igra u 3 čina / od J. Rosena
49
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
50
Nazovi-poštenjaci Vesela igra u 4 činah / po Barrieru i Capendu
Nazovi-poštenjaci Vesela igra u 4 činah / po Barrieru i Capendu
51
Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
52
Gospodja od Saint-Tropeza Drama u 5 činah / napisali Anicet - Bourgeois
Gospodja od Saint-Tropeza Drama u 5 činah / napisali Anicet - Bourgeois
53
Supruzi vesela igra u 3 čina / prevod po francezkom od Ev. Tomića
Supruzi vesela igra u 3 čina / prevod po francezkom od Ev. Tomića
54
Nevaljao čovjek vesela igra u 3 čina / od J. Rosena
Nevaljao čovjek vesela igra u 3 čina / od J. Rosena
55
Supruzi vesela igra u 3 čina
Supruzi vesela igra u 3 čina
56
Maksim Crnojević tragedija u 5 činah / od dra Laze Kostića
Maksim Crnojević tragedija u 5 činah / od dra Laze Kostića
57
Boisyska vještica romantična šaljiva opera u 3 čina / U glasbu stavio Ivan pl. Zajc
Boisyska vještica romantična šaljiva opera u 3 čina / U glasbu stavio Ivan pl. Zajc
58
Hudi duh Lumpacius Vagabundus Gluma s pjevanjem u 3 čina i s jednom predigrom / priredio za narodno kazalište josip Freudenreich
Hudi duh Lumpacius Vagabundus Gluma s pjevanjem u 3 čina i s jednom predigrom / priredio za narodno kazalište josip Freudenreich
59
Tvorničar Igrokaz u 3 čina / Henri Hamelen, / za pozorište priredio E. Devrient
Tvorničar Igrokaz u 3 čina / Henri Hamelen, / za pozorište priredio E. Devrient
60
Boisyska vještica Šaljiva romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina
Boisyska vještica Šaljiva romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina
61
Boisyska vještica Šaljiva romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / E. Costa
Boisyska vještica Šaljiva romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / E. Costa
62
Boisyska vještica Šaljiva romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / E. Costa
Boisyska vještica Šaljiva romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / E. Costa
63
Boisyska vještica Šaljiva romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / E. Costa
Boisyska vještica Šaljiva romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / E. Costa
64
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
65
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
66
Manon Opera u pet činova (a šest slika) / Uglazbio Jules Massanet
Manon Opera u pet činova (a šest slika) / Uglazbio Jules Massanet
67
Manon opera u pet činova (a šest slika) / uglazbio Jules Massenet
Manon opera u pet činova (a šest slika) / uglazbio Jules Massenet
68
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
69
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
70
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
71
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
72
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
73
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
74
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
75
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala
76
Čast i poštenje igrokaz u četiri čina / od Hermanna Sudermanna
Čast i poštenje igrokaz u četiri čina / od Hermanna Sudermanna
77
Lijepa Jelena opereta u tri čina
Lijepa Jelena opereta u tri čina
78
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
79
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
80
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od Offenbacha
81
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
82
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
83
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
84
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
85
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
86
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
Boisyska vještica romantična opera u tri čina / od Ivana pl. Zajca
87
Galeotto drama s predigrom u tri čina
Galeotto drama s predigrom u tri čina
88
Galeotto drama s predigrom u tri čina
Galeotto drama s predigrom u tri čina
89
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala  =  Le coup de fouet
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
90
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
91
Orfej u pozemlju burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u pozemlju burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
92
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
93
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
94
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
95
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
96
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
97
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
Lijepa Jelena opereta u tri čina / od J. Offenbacha
98
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala  =  Le coup de fouet
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
99
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala  =  Le coup de fouet
Domišljati Anatol vesela igra u tri čina / od Hennequina i Duvala = Le coup de fouet
100