Zvonar Notredamske crkve u Parizu Romantična drama u 6 slikah / napisala Char. Birch-Pfeifer
Zvonar Notredamske crkve u Parizu Romantična drama u 6 slikah / napisala Char. Birch-Pfeifer
1
Trideset godinah iz kartaševa života Igrokaz u tri razdiela / polag francezkoga preveo S. D. K.
Trideset godinah iz kartaševa života Igrokaz u tri razdiela / polag francezkoga preveo S. D. K.
2
Posljednje ljubovno pismo vesela igra u 3 čina / od Victoriena Sardou-a
Posljednje ljubovno pismo vesela igra u 3 čina / od Victoriena Sardou-a
3
Englezki Vesela igra u 1 činu / napisao Th. Görner
Englezki Vesela igra u 1 činu / napisao Th. Görner
4
Liek proti punicam Vesela igra u 1 činu / od Dr. Fastenratha
5
Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
6
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
7
Grof Essex tragedija u pet činova
Grof Essex tragedija u pet činova
8
Posljednje ljubovno pismo vesela igra u 3 čina / od Victoriena Sardou-a
Posljednje ljubovno pismo vesela igra u 3 čina / od Victoriena Sardou-a
9
Nješta obilazi Vesela igra u 2 čina
Nješta obilazi Vesela igra u 2 čina
10
Debora Igrokaz u 4 čina
Debora Igrokaz u 4 čina
11
Poliksena ili Narav i umjetnost Vesela i igra u 4 čina
Poliksena ili Narav i umjetnost Vesela i igra u 4 čina
12
Belizar Dvopjev pjevat će gg. Kašman i Gjurkan
Belizar Dvopjev pjevat će gg. Kašman i Gjurkan
13
Poliksena ili Narav i umjetnost Vesela i igra u 4 čina
Poliksena ili Narav i umjetnost Vesela i igra u 4 čina
14
Debora Igrokaz u 4 čina
Debora Igrokaz u 4 čina
15
Seoska prostodušnost Vesela igra u 4 čina
Seoska prostodušnost Vesela igra u 4 čina
16
Lazaroni Šaljiva opereta u 1 činu
17
Bieli Otelo vesela igra u 1 činu
Bieli Otelo vesela igra u 1 činu
18
Jelva, ili: Ruska sirota melodramatična žalobna igra u 2 razdiela
Jelva, ili: Ruska sirota melodramatična žalobna igra u 2 razdiela
19
Pretvoreni ili Tko sam ja? Vesela igra u 4 čina
Pretvoreni ili Tko sam ja? Vesela igra u 4 čina
20
Mlinar i njegovo diete Pučka drama u 5 činah
Mlinar i njegovo diete Pučka drama u 5 činah
21
Na dan svih svetih ili Molitva na groblju Igrokaz u 4 razdiela s predigrom
Na dan svih svetih ili Molitva na groblju Igrokaz u 4 razdiela s predigrom "Zadana rieč" u 1 činu
22
Lazaroni Vesela igra u 1 činu
Lazaroni Vesela igra u 1 činu
23
Vicomte Letoriéres Vesela igra u 3 čina
Vicomte Letoriéres Vesela igra u 3 čina
24
Marija Stuart Žalostna igra u 5 činah
Marija Stuart Žalostna igra u 5 činah
25
Seoska prostodušnost Vesela igra u 4 čina
Seoska prostodušnost Vesela igra u 4 čina
26
Poslije ponoći Šala u jednom činu / po francuskom napisao Heinreich Laube
Poslije ponoći Šala u jednom činu / po francuskom napisao Heinreich Laube
27
Zločesti djaci u školi lakrdija s pjevanjem u jednom činu / od J. Nestroya
Zločesti djaci u školi lakrdija s pjevanjem u jednom činu / od J. Nestroya
28
Zvonar crkve Notre Dame romantična drama u 6 slika / napisala Charlotta Birch-Pfeiffer
Zvonar crkve Notre Dame romantična drama u 6 slika / napisala Charlotta Birch-Pfeiffer
29
Attaché vesela igra u tri čina / napisao Henri Meilhac
Attaché vesela igra u tri čina / napisao Henri Meilhac
30