Probrano po: Savić, Gavro
Moć tmine ili Gdje grijeh dahne, tu život sahne Drama u pet činova / od Lava N. Tolstoja
Moć tmine ili Gdje grijeh dahne, tu život sahne Drama u pet činova / od Lava N. Tolstoja
1
Moć tmine ili Gdje grijeh dahne, tu život sahne Drama u pet činova / od Lava N. Tolstoja
Moć tmine ili Gdje grijeh dahne, tu život sahne Drama u pet činova / od Lava N. Tolstoja
2
Mlinar i njegovo dijete Drama u pet činova / Ernsta Raupacha
Mlinar i njegovo dijete Drama u pet činova / Ernsta Raupacha
3
Suton Dubrovačka trilogija / od Ive Vojnovića
Suton Dubrovačka trilogija / od Ive Vojnovića
4
Suton Dubrovačka tragedija / od Ive Vojnovića
Suton Dubrovačka tragedija / od Ive Vojnovića
5
Zločesti djaci u školi lakrdija s pjevanjem u jednom činu / od J. Nestroya
Zločesti djaci u školi lakrdija s pjevanjem u jednom činu / od J. Nestroya
6
Dabrov kožuh komedija u četiri čina / napisao Gerhart Hauptmann
Dabrov kožuh komedija u četiri čina / napisao Gerhart Hauptmann
7
Dubravka Pastrska igra u tri čina / spjevao Ivan Fran Gundulić
Dubravka Pastrska igra u tri čina / spjevao Ivan Fran Gundulić
8
Dabrov kožuh komedija u četiri čina / napisao Gerhart Hauptmann
Dabrov kožuh komedija u četiri čina / napisao Gerhart Hauptmann
9
Vitropir slika iz bosanskoga života u tri čina / napisao Kuzma Nović
Vitropir slika iz bosanskoga života u tri čina / napisao Kuzma Nović
10
Cherleyeva tetka Šaljiva igra u tri čina / napisao Brandon Thomas
Cherleyeva tetka Šaljiva igra u tri čina / napisao Brandon Thomas
11
Figarov pir vesela igra u pet činova / od P. A. Beaumarchaisa
Figarov pir vesela igra u pet činova / od P. A. Beaumarchaisa
12
Matija Gubec tragedija u pet činova / od Mirka Bogovića
Matija Gubec tragedija u pet činova / od Mirka Bogovića
13
Kirijaš Henschel gluma u pet činova / od Gerharta Hauptmanna
Kirijaš Henschel gluma u pet činova / od Gerharta Hauptmanna
14
Cherleyeva tetka Šaljiva igra u tri čina / napisao Brandon Thomas
Cherleyeva tetka Šaljiva igra u tri čina / napisao Brandon Thomas
15
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
16
Primorka uglazbio I. pl. Zajc
Primorka uglazbio I. pl. Zajc
17
Suton napisao Ivo Vojnović
Suton napisao Ivo Vojnović
18
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
19
Trilby gluma u četiri čina / napisao Paul M. Potter
Trilby gluma u četiri čina / napisao Paul M. Potter
20
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
21
Trilby gluma u četiri čina / napisao Paul M. Potter
Trilby gluma u četiri čina / napisao Paul M. Potter
22
Obraz pred svijetom izvorna komedija u pet činova / napisao M. K. Dimitrijević
Obraz pred svijetom izvorna komedija u pet činova / napisao M. K. Dimitrijević
23
Obraz pred svijetom izvorna komedija u pet činova. / napisao M. K. Dimitrijević
Obraz pred svijetom izvorna komedija u pet činova. / napisao M. K. Dimitrijević
24
Razbojnici drama u pet činova / od F. Schillera
Razbojnici drama u pet činova / od F. Schillera
25
Fromont jun i Risler sen. drama u pet činova / napisali Alfons Daudet i Adolf Belot
Fromont jun i Risler sen. drama u pet činova / napisali Alfons Daudet i Adolf Belot
26
Fromont jun i Risler sen. drama u pet činova / napisali Alfons Daudet i Adolf Belot
Fromont jun i Risler sen. drama u pet činova / napisali Alfons Daudet i Adolf Belot
27
Djavolska dosjetka šala u četiri čina / napisao Karlo Lauffs
Djavolska dosjetka šala u četiri čina / napisao Karlo Lauffs
28
Djavolska dosjetka šala u četiri čina / napisao Karlo Lauffs
Djavolska dosjetka šala u četiri čina / napisao Karlo Lauffs
29
Provalnik drama u jednom činu / napisao M. Maeterlinck
Provalnik drama u jednom činu / napisao M. Maeterlinck
30