Probrano po: Prejac, Gjuro
Carmen Opereta u četiri čina
Carmen Opereta u četiri čina
64
Carmen Opereta u četiri čina
Carmen Opereta u četiri čina
65
Carmen Opereta u četiri čina
Carmen Opereta u četiri čina
66
Carmen Opereta u četiri čina
Carmen Opereta u četiri čina
67
Carmen Opera u 4 čina / od Georgesa Bizeta
Carmen Opera u 4 čina / od Georgesa Bizeta
69
Luta Vesela igra u četiri čina = Loute
Luta Vesela igra u četiri čina  =  Loute
70
Luta Vesela igra u četiri čina = Loute
Luta Vesela igra u četiri čina  =  Loute
71
Vesela udovica Opereta u tri čina
Vesela udovica Opereta u tri čina
77
Ukleti Holandez Romantična opera u 3 čina
Ukleti Holandez Romantična opera u 3 čina
89