Probrano po: Prejac, Gjuro
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
151
Seljačka buna Historijska drama u pet činova
Seljačka buna Historijska drama u pet činova
152
Cavaellria rusticana Opera u jednom činu
Cavaellria rusticana Opera u jednom činu
153
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
154
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
155
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
156
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
157
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
158
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
159
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
160
Faust Velika opera u 5 činova
Faust Velika opera u 5 činova
161
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
162
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
163
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
164
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
165
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
166
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
167
Dolar-princesa Opereta u tri čina
Dolar-princesa Opereta u tri čina
168
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
169
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
170
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
171
Faust Velika opera u pet činova
Faust Velika opera u pet činova
172
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
173
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
174
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
175
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
176
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
177
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
178
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
179
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
180