Probrano po: Prejac, Gjuro
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
181
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
182
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
183
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
184
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
185
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
186
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
187
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
188
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
189
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
190
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
191
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea = Faust
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea = Faust
192
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
193
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
194
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
195
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
196
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
197
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
198
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
199
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
200
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
201
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
202
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
203
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
204
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
205
Nikola Šubić-Zrinski Glazbena slika u tri čina (sedam slika)
Nikola Šubić-Zrinski Glazbena slika u tri čina (sedam slika)
206
Zlatarevo zlato Historijska drama u pet činova
Zlatarevo zlato Historijska drama u pet činova
207
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
208
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
209
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
210