Probrano po: Prejac, Gjuro
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
1
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
2
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina / Prema istoimenom spjevu Aleksandra Sergejeviča Puškina
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina / Prema istoimenom spjevu Aleksandra Sergejeviča Puškina
3
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
4
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
5
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
6
Seljačka buna Historijska drama u pet činova
Seljačka buna Historijska drama u pet činova
7
Cavaellria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina
Cavaellria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina
8
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
9
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
10
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
11
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
12
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
13
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
14
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
15
Faust Velika opera u 5 činova
Faust Velika opera u 5 činova
16
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
17
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
18
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
19
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
20
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
21
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
22
Dolar-princesa Opereta u tri čina
Dolar-princesa Opereta u tri čina
23
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
24
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
25
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
26
Faust Velika opera u pet činova
Faust Velika opera u pet činova
27
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
28
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
29
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
30