Probrano po: Mitrović, Andro
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
1
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
2
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
3
Mam'telle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'telle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
4
Badnja noć Božićna priča u šest slika sa prologom i epilogom
Badnja noć Božićna priča u šest slika sa prologom i epilogom
5
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
6
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
7
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
8
Petrica Kerempuh Lakrdija s pjevanjem u 5 slika
Petrica Kerempuh Lakrdija s pjevanjem u 5 slika
9
Vesela udovica Opereta u tri čina
Vesela udovica Opereta u tri čina
10
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom
u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
11
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
12
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
13
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
14
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (7 slika)
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (7 slika)
15
Čar valcera Opereta u tri čina / Prema noveli Hansa Müllera iz zbirke Buch der Abenteur = Ein Walzertraum
Čar valcera Opereta u tri čina / Prema noveli Hansa Müllera iz zbirke Buch der Abenteur = Ein Walzertraum
16
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
17
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
18
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
19
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
20
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
21
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
22
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
23
Poštenjak ; Pierrot Komedija u jednom činu ; Pantomima u tri čina
Poštenjak ; Pierrot Komedija u jednom činu ; Pantomima u tri čina
24
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
25
Prolaznik ; Pierrot Dramska pjesma u jednom činu ; Pantomima u tri čina
Prolaznik ; Pierrot Dramska pjesma u jednom činu ; Pantomima u tri čina
26
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) ; Opereta u tri čina (4 slike) = Mam'zelle Nitouche
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) ; Opereta u tri čina (4 slike) = Mam'zelle Nitouche
27
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike) ; Opereta u tri čina (četiri slike) = Mam'zelle Nitouche
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike) ; Opereta u tri čina (četiri slike) = Mam'zelle Nitouche
28
Vesela udovica Opereta u 3 čina / od Franje Lehara
Vesela udovica Opereta u 3 čina / od Franje Lehara
29
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Albinia
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Albinia
30