Probrano po: Mitrović, Andro
Lili Vaudeville u 3 čina
Lili Vaudeville u 3 čina
31
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
32
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Srećka Albinia
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Srećka Albinia
33
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
34
Čar valcera Opereta u 3 čina / od Oskara Strausa
Čar valcera Opereta u 3 čina / od Oskara Strausa
35
Slava njima ; Baron Tamburlanović ili Pelda nerazumnoga potrošlivca Dramatska ilustracija Bukovčeve zavjese ; Stara kajkavska vesela igra u 1 činu
Slava njima ; Baron Tamburlanović ili Pelda nerazumnoga potrošlivca Dramatska ilustracija Bukovčeve zavjese ; Stara kajkavska vesela igra u 1 činu
36
Čar valcera Opereta u tri čina / od Oskara Strausa
Čar valcera Opereta u tri čina / od Oskara Strausa
37
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
38
Pomorski kadet Opereta u tri čina
Pomorski kadet Opereta u tri čina
39
Pomorski kadet Opereta u tri čina
Pomorski kadet Opereta u tri čina
40
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
41
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
42
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
43
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
44
Graničari Izvorna pučka gluma s pjevanjem u tri čina /Pučki igrokaz./
Graničari Izvorna pučka gluma s pjevanjem u tri čina /Pučki igrokaz./
45
Barun Trenk Opereta u tri čina  =  Baron Trenk
Barun Trenk Opereta u tri čina = Baron Trenk
46
Alkestis Tragedija u tri čina s prologom  =  Álkestis
Alkestis Tragedija u tri čina s prologom = Álkestis
47
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
48
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
49
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
50
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
51
San ljetne noći Komedija u 5 činova
San ljetne noći Komedija u 5 činova
52
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
53
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
54
San ljetne noći Komedija u 5 činova
San ljetne noći Komedija u 5 činova
55
San ljetne noći Komedija u 5 činova
San ljetne noći Komedija u 5 činova
56
Gundulićev san ; Dubravka Pjesma u prozi ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Pjesma u prozi ; Pastirska igra u tri čina
57
Badnja noć Božićna priča u pet slika sa prologom i epilogom
Badnja noć Božićna priča u pet slika sa prologom i epilogom
58
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
59
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
60