Probrano po: Mitrović, Andro
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
61
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
62
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
63
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
64
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
65
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
66
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
67
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
68
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
69
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
70
Slatko djevojče Opereta u tru čina = Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tru čina = Das süsse Mädel
71
Slatko djevojče Opereta u tri čina = Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tri čina = Das süsse Mädel
72
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
73
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
74
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
75
Agamemnon ; Elektra Tragedija
Agamemnon ; Elektra Tragedija
76
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
77
Agamemnon ; Elektra Tragedija ; Tragedija
Agamemnon ; Elektra Tragedija ; Tragedija
78
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
79
Elektra ; Agamemnon Tragedija
Elektra ; Agamemnon Tragedija
80
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
81
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
82
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
83
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
84
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
85
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
86
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
87
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
88
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
89
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
90