Probrano po: Mitrović, Andro
Agamemnon ; Elektra Tragedija
Agamemnon ; Elektra Tragedija
1
Agamemnon ; Elektra Tragedija ; Tragedija
Agamemnon ; Elektra Tragedija ; Tragedija
2
Alkestis Tragedija u tri čina s prologom = Álkestis
Alkestis Tragedija u tri čina s prologom = Álkestis
3
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
4
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
5
Badnja noć Božićna priča u pet slika sa prologom i epilogom
Badnja noć Božićna priča u pet slika sa prologom i epilogom
6
Badnja noć Božićna priča u šest slika sa prologom i epilogom
Badnja noć Božićna priča u šest slika sa prologom i epilogom
7
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Albinia
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Albinia
8
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Srećka Albinia
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Srećka Albinia
9
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
10
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
11
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
12
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
13
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
14
Barun Trenk Opereta u tri čina = Baron Trenk
Barun Trenk Opereta u tri čina = Baron Trenk
15
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
16
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
17
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
18
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
19
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
20
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
21
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
22
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
23
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
24
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
25
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
26
Čar valcera Opereta u 3 čina / od Oskara Strausa
Čar valcera Opereta u 3 čina / od Oskara Strausa
27
Čar valcera Opereta u tri čina / od Oskara Strausa
Čar valcera Opereta u tri čina / od Oskara Strausa
28
Čar valcera Opereta u tri čina / Prema noveli Hansa Müllera iz zbirke Buch der Abenteur = Ein Walzertraum
Čar valcera Opereta u tri čina / Prema noveli Hansa Müllera iz zbirke Buch der Abenteur = Ein Walzertraum
29
Elektra ; Agamemnon Tragedija
Elektra ; Agamemnon Tragedija
30