Probrano po: Mitrović, Andro
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
1
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
2
Vesela udovica Opereta u tri čina
Vesela udovica Opereta u tri čina
3
Vesela udovica Opereta u 3 čina / od Franje Lehara
Vesela udovica Opereta u 3 čina / od Franje Lehara
4
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera  =  (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
5
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom  =  Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
6
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
7
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera  =  (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
8
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
9
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
10
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
11
Slava njima ; Baron Tamburlanović ili Pelda nerazumnoga potrošlivca Dramatska ilustracija Bukovčeve zavjese ; Stara kajkavska vesela igra u 1 činu
Slava njima ; Baron Tamburlanović ili Pelda nerazumnoga potrošlivca Dramatska ilustracija Bukovčeve zavjese ; Stara kajkavska vesela igra u 1 činu
12
Slatko djevojče Opereta u tru čina  =  Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tru čina = Das süsse Mädel
13
Slatko djevojče Opereta u tri čina  =  Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tri čina = Das süsse Mädel
14
San ljetne noći Komedija u 5 činova
San ljetne noći Komedija u 5 činova
15
San ljetne noći Komedija u 5 činova
San ljetne noći Komedija u 5 činova
16
San ljetne noći Komedija u 5 činova
San ljetne noći Komedija u 5 činova
17
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem / od Rädera
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem / od Rädera
18
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
19
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
20
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
21
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
22
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
23
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom
u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
24
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
25
Prolaznik ; Pierrot Dramska pjesma u jednom činu ; Pantomima u tri čina
Prolaznik ; Pierrot Dramska pjesma u jednom činu ; Pantomima u tri čina
26
Poštenjak ; Pierrot Komedija u jednom činu ; Pantomima u tri čina
Poštenjak ; Pierrot Komedija u jednom činu ; Pantomima u tri čina
27
Pomorski kadet Opereta u tri čina
Pomorski kadet Opereta u tri čina
28
Pomorski kadet Opereta u tri čina
Pomorski kadet Opereta u tri čina
29
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
30