Probrano po: Mitrović, Andro
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
1
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
2
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
3
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
4
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
5
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
6
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
7
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
8
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
9
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
10
Slatko djevojče Opereta u tru čina = Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tru čina = Das süsse Mädel
11
Slatko djevojče Opereta u tri čina = Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tri čina = Das süsse Mädel
12
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
13
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
14
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
15
Agamemnon ; Elektra Tragedija
Agamemnon ; Elektra Tragedija
16
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
17
Agamemnon ; Elektra Tragedija ; Tragedija
Agamemnon ; Elektra Tragedija ; Tragedija
18
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
19
Elektra ; Agamemnon Tragedija
Elektra ; Agamemnon Tragedija
20
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
21
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
22
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
23
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
24
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
25
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
26
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
27
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
28
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
29
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
30