Probrano po: Mitrović, Andro
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
1
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
2
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
3
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
4
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
5
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
6
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
7
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
8
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
9
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
10
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
Bogorodičin nakit Opera u tri čina iz napuljskog pučkog života = I giojelli della Madonna
11
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
12
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
13
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
14
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
15
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
16
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
17
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
18
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
19
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
20
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
21
Slatko djevojče Opereta u tru čina = Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tru čina = Das süsse Mädel
22
Slatko djevojče Opereta u tri čina = Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tri čina = Das süsse Mädel
23
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
24
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
25
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
26
Agamemnon ; Elektra Tragedija
Agamemnon ; Elektra Tragedija
27
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
28
Agamemnon ; Elektra Tragedija ; Tragedija
Agamemnon ; Elektra Tragedija ; Tragedija
29
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
30
Elektra ; Agamemnon Tragedija
Elektra ; Agamemnon Tragedija
31
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
32
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
33
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
34
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
35
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
36
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
37
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
38
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
39
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
40
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
41
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
42
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem / od Rädera
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem / od Rädera
43
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
44
Vesela udovica Opereta u tri čina
Vesela udovica Opereta u tri čina
45
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom
u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
46
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
47
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
48
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
49
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (7 slika)
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (7 slika)
50