Probrano po: Mitrović, Andro
Graničari Izvorna pučka gluma s pjevanjem u tri čina /Pučki igrokaz./
Graničari Izvorna pučka gluma s pjevanjem u tri čina /Pučki igrokaz./
31
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
32
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
33
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
34
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
35
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
36
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
37
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
38
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
39
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
40
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
41
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
42
Gundulićev san ; Dubravka Pjesma u prozi ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Pjesma u prozi ; Pastirska igra u tri čina
43
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
44
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Slika ; Pastirska igra u tri čina
45
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
46
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
47
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
48
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
49
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina = Hugdietrichs Brautfahrt
50
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
51
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
52
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
53
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
54
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
55
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
56
Lili Vaudeville u 3 čina
Lili Vaudeville u 3 čina
57
Mam'telle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'telle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
58
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike) ; Opereta u tri čina (četiri slike) = Mam'zelle Nitouche
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike) ; Opereta u tri čina (četiri slike) = Mam'zelle Nitouche
59
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) ; Opereta u tri čina (4 slike) = Mam'zelle Nitouche
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) ; Opereta u tri čina (4 slike) = Mam'zelle Nitouche
60