Probrano po: Mitrović, Andro
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa  =  (Hugdietrichs Brautfahrt)
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
51
Korneviljska zvona Opereta u tri čina  =  Les cloches de Corneville
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
52
Korneviljska zvona Opereta u tri čina  =  Les cloches de Corneville
Korneviljska zvona Opereta u tri čina = Les cloches de Corneville
53
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
54
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
55
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
56
Lili Vaudeville u 3 čina
Lili Vaudeville u 3 čina
57
Mam'telle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'telle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
58
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike) ; Opereta u tri čina (četiri slike)  =  Mam'zelle Nitouche
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike) ; Opereta u tri čina (četiri slike) = Mam'zelle Nitouche
59
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) ; Opereta u tri čina (4 slike)  =  Mam'zelle Nitouche
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) ; Opereta u tri čina (4 slike) = Mam'zelle Nitouche
60
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
61
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
62
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
63
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
64
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
65
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (7 slika)
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (7 slika)
66
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
67
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
68
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
Nikola Šubić Zrinski Glazbena tragedija u tri čina (8 slika)
69
Petrica Kerempuh Lakrdija s pjevanjem u 5 slika
Petrica Kerempuh Lakrdija s pjevanjem u 5 slika
70
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
71
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
72
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
Petrica Kerempuh lakrdija s pjevanjem u pet slika
73
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
74
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
75