Probrano po: Mitrović, Andro
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) ; Opereta u tri čina (4 slike)  =  Mam'zelle Nitouche
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) ; Opereta u tri čina (4 slike) = Mam'zelle Nitouche
51
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike) ; Opereta u tri čina (četiri slike)  =  Mam'zelle Nitouche
Mam'zelle Nitouche ; Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike) ; Opereta u tri čina (četiri slike) = Mam'zelle Nitouche
52
Vesela udovica Opereta u 3 čina / od Franje Lehara
Vesela udovica Opereta u 3 čina / od Franje Lehara
53
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Albinia
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Albinia
54
Lili Vaudeville u 3 čina
Lili Vaudeville u 3 čina
55
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
56
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Srećka Albinia
Barun Trenk Opereta u 3 čina / od Srećka Albinia
57
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
58
Čar valcera Opereta u 3 čina / od Oskara Strausa
Čar valcera Opereta u 3 čina / od Oskara Strausa
59
Slava njima ; Baron Tamburlanović ili Pelda nerazumnoga potrošlivca Dramatska ilustracija Bukovčeve zavjese ; Stara kajkavska vesela igra u 1 činu
Slava njima ; Baron Tamburlanović ili Pelda nerazumnoga potrošlivca Dramatska ilustracija Bukovčeve zavjese ; Stara kajkavska vesela igra u 1 činu
60
Čar valcera Opereta u tri čina / od Oskara Strausa
Čar valcera Opereta u tri čina / od Oskara Strausa
61
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
62
Pomorski kadet Opereta u tri čina
Pomorski kadet Opereta u tri čina
63
Pomorski kadet Opereta u tri čina
Pomorski kadet Opereta u tri čina
64
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
65
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
66
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
67
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
68
Graničari Izvorna pučka gluma s pjevanjem u tri čina /Pučki igrokaz./
Graničari Izvorna pučka gluma s pjevanjem u tri čina /Pučki igrokaz./
69
Barun Trenk Opereta u tri čina  =  Baron Trenk
Barun Trenk Opereta u tri čina = Baron Trenk
70
Alkestis Tragedija u tri čina s prologom  =  Álkestis
Alkestis Tragedija u tri čina s prologom = Álkestis
71
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
72
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
73
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
74
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
75