Probrano po: Mitrović, Andro
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
76
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
77
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
78
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
79
Graničari Izvorna pučka gluma s pjevanjem u tri čina /Pučki igrokaz./
Graničari Izvorna pučka gluma s pjevanjem u tri čina /Pučki igrokaz./
80
Barun Trenk Opereta u tri čina  =  Baron Trenk
Barun Trenk Opereta u tri čina = Baron Trenk
81
Alkestis Tragedija u tri čina s prologom  =  Álkestis
Alkestis Tragedija u tri čina s prologom = Álkestis
82
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
83
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
84
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
85
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u pet slika s pjevanjem
86
San ljetne noći Komedija u 5 činova
San ljetne noći Komedija u 5 činova
87
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
88
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
89
San ljetne noći Komedija u 5 činova
San ljetne noći Komedija u 5 činova
90
San ljetne noći Komedija u 5 činova
San ljetne noći Komedija u 5 činova
91
Gundulićev san ; Dubravka Pjesma u prozi ; Pastirska igra u tri čina
Gundulićev san ; Dubravka Pjesma u prozi ; Pastirska igra u tri čina
92
Badnja noć Božićna priča u pet slika sa prologom i epilogom
Badnja noć Božićna priča u pet slika sa prologom i epilogom
93
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
94
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
95
Mam'telle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'telle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
96
Badnja noć Božićna priča u šest slika sa prologom i epilogom
Badnja noć Božićna priča u šest slika sa prologom i epilogom
97
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
98
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
99
Graničari Pučka gluma u tri čina
Graničari Pučka gluma u tri čina
100