Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
1
Bračni vražićak Šaljiva opereta u 1 činu
Bračni vražićak Šaljiva opereta u 1 činu
2
Deset djevojakah a za nijednu muža Šaliva opereta u 1 činu
Deset djevojakah a za nijednu muža Šaliva opereta u 1 činu
3
Pozvat ću si kapetana / Pozvat ću k sebi majora
Pozvat ću si kapetana / Pozvat ću k sebi majora
4
Giboyerov sin Igrokaz u 5 čina
Giboyerov sin Igrokaz u 5 čina
5
Poludila je igrokaz / od Mellesville-a
Poludila je igrokaz / od Mellesville-a
6
Poludila je Igrokaz u 3 čina
Poludila je Igrokaz u 3 čina
7
Partija piqueta vesela igra u jednom činu / od M. Fourniera
Partija piqueta vesela igra u jednom činu / od M. Fourniera
8
Pozvat ću k sebi majstora Vesela igra u jednom činu / od Labicha i Marc-Michela
Pozvat ću k sebi majstora Vesela igra u jednom činu / od Labicha i Marc-Michela
9
Partija piketa Vesela igra u jednom činu / od Fourniera
Partija piketa Vesela igra u jednom činu / od Fourniera
10
Partija piketa Vesela igra u jednom činu / od Fourniera
Partija piketa Vesela igra u jednom činu / od Fourniera
11
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po Melesvilleovom
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po Melesvilleovom "Elle est folle"
12
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po M. Mellesvilleovom
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po M. Mellesvilleovom
13
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po Melesvillom
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po Melesvillom
14
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po Melesvillevom
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po Melesvillevom "Elle est folle"
15
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po Melesvillevom
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po Melesvillevom "Elle est folle"
16
Veliki krabuljni ples!
Veliki krabuljni ples!
17
Partija piketa vesela igra u 1 ćinu / francezki napisao Fournier i Meyer,
Partija piketa vesela igra u 1 ćinu / francezki napisao Fournier i Meyer,
18
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po M. Mélesvilleovom
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po M. Mélesvilleovom "Elle est folle"
19
Poludila je igrokaz u 3 čina / po Melesvilleovom
Poludila je igrokaz u 3 čina / po Melesvilleovom "Elle est folle"
20
Poludila je igrokaz u 3 čina / napisao Melesville
Poludila je igrokaz u 3 čina / napisao Melesville
21
Poludila je igrokaz u 3 čina / napisao Mélesville
Poludila je igrokaz u 3 čina / napisao Mélesville
22
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po M. Melesvilleovom "Elle est folle"
Poludila je Igrokaz u 3 čina / po M. Melesvilleovom "Elle est folle"
23
Ružno vreme vesela igra u 1 činu / napisao Leon Gozlan
Ružno vreme vesela igra u 1 činu / napisao Leon Gozlan
24
Partija piketa Vesela igra u I činu / od N. Tourniera
Partija piketa Vesela igra u I činu / od N. Tourniera
25
Čašica čaja šaljiva igra u 1 radnji
Čašica čaja šaljiva igra u 1 radnji
26
Noblesse oblige dramatična studija u 1 činu / od Drag. Gründorfa
Noblesse oblige dramatična studija u 1 činu / od Drag. Gründorfa
27