Probrano po: Kautsky, Robert
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike
1
Hänsel i Gretel Operna priča u 3 slike
Hänsel i Gretel Operna priča u 3 slike
2
La Mascotte (Angjeo sreće) Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte (Angjeo sreće) Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
3
Ksenija Opera u jednom činu / od Viktora Parme
Ksenija Opera u jednom činu / od Viktora Parme
4
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
5
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
6
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
7
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
8
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
9
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
10
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glazba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glazba od Franje pl. Suppéa
11
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
12
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
13
San ljetne noći komedija u pet činova / od Shakespearea
San ljetne noći komedija u pet činova / od Shakespearea
14
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
15
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
16
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
17
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
18
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
19
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
20
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
21
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
22
Hamlet tragedija u pet činova
Hamlet tragedija u pet činova
23
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
24
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
25
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
26
Hamlet Tragedija u pet činova / napisao William Shakespeare
Hamlet Tragedija u pet činova / napisao William Shakespeare
27
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike
29
Lucrezia Borgia Opera u tri čina / od Donizetti-a
Lucrezia Borgia Opera u tri čina / od Donizetti-a
30