Probrano po: Kautsky, Robert
Hänsel i Gretel Operna priča u 3 slike
Hänsel i Gretel Operna priča u 3 slike
1
Hamlet tragedija u pet činova
Hamlet tragedija u pet činova
2
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
3
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
4
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
5
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
6
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
7
Hamlet Tragedija u pet činova / napisao William Shakespeare
Hamlet Tragedija u pet činova / napisao William Shakespeare
8
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
9
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
10
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
11
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
12
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
13
San ljetne noći komedija u pet činova / od Shakespearea
San ljetne noći komedija u pet činova / od Shakespearea
14
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
15
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
16
La Mascotte (Angjeo sreće) Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte (Angjeo sreće) Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
17
Ksenija Opera u jednom činu / od Viktora Parme
Ksenija Opera u jednom činu / od Viktora Parme
18
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glazba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glazba od Franje pl. Suppéa
19
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Uglazbio Pietro Mascagni
20
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike
21
Lucrezia Borgia Opera u tri čina / od Donizetti-a
Lucrezia Borgia Opera u tri čina / od Donizetti-a
22
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
23
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdinka
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdinka
24
La Mascotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
25
La MAscotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La MAscotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
26
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
27
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
28
La Mascotte. Angjeo sreće. komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte. Angjeo sreće. komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
29
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
30