Probrano po: Kautsky, Robert
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
31
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdinka
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdinka
32
La Mascotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
33
La MAscotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La MAscotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
34
La Mascotte. Angjeo sreće. komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte. Angjeo sreće. komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
35
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
36
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
37
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
38
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
39
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
40
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
41
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
42
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
43
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
44
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Uglazbio Pietro Mascagni
45
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
46
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
47
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
48
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
49
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
50
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
51
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
52
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
53
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
54
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
55
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
56
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
57
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
58
Strielac-vilenjak pučka opera u 3 čina / u glasbu stavio C. M. Weber
Strielac-vilenjak pučka opera u 3 čina / u glasbu stavio C. M. Weber
59
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
60