Probrano po: Kautsky, Robert
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike
1
Hänsel i Gretel Operna priča u 3 slike
Hänsel i Gretel Operna priča u 3 slike
2
La Mascotte (Angjeo sreće) Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte (Angjeo sreće) Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
3
Ksenija Opera u jednom činu / od Viktora Parme
Ksenija Opera u jednom činu / od Viktora Parme
4
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
5
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
6
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
7
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
8
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
9
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
10
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glazba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glazba od Franje pl. Suppéa
11
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
12
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
13
San ljetne noći komedija u pet činova / od Shakespearea
San ljetne noći komedija u pet činova / od Shakespearea
14
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Nadrudar opereta u tri čina / glazba od Zellera
15
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
16
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
17
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenotti velika opera u 4 čina / uglazbio Giacomo Meyerbeer
18
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
19
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
20
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
21
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
22
Hamlet tragedija u pet činova
Hamlet tragedija u pet činova
23
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
24
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
25
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespearea
26
Hamlet Tragedija u pet činova / napisao William Shakespeare
Hamlet Tragedija u pet činova / napisao William Shakespeare
27
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Uglazbio Pietro Mascagni
28
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike
29
Lucrezia Borgia Opera u tri čina / od Donizetti-a
Lucrezia Borgia Opera u tri čina / od Donizetti-a
30
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
31
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdinka
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdinka
32
La Mascotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
33
La MAscotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La MAscotte / Angjeo sreće Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
34
La Mascotte. Angjeo sreće. komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte. Angjeo sreće. komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
35
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
36
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
37
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
38
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
39
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
40
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
41
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
42
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
43
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
44
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Uglazbio Pietro Mascagni
45
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak Pučka opera u tri čina / Uglazbio Karl Marija pl. Weber
46
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
Hänsel i Gretel (Ivo i Marica) Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdingka
47
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Zellera
48
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
49
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
50
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
51
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
52
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
53
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
54
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
55
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
Nadrudar Opereta u 3 čina / glazba od Karl Zellera
56
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
57
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
58
Strielac-vilenjak pučka opera u 3 čina / u glasbu stavio C. M. Weber
Strielac-vilenjak pučka opera u 3 čina / u glasbu stavio C. M. Weber
59
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
60
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
61
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
62
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
HÄNSEL I GRETEL /Ivo i Marica/ Operna priča u tri slike / Glazba od Engelberta Humperdincka
63
Vasantasena Drama indijskoga kralja Sudrake u pet činova / Za pozornicu priredio Emil Pohl
Vasantasena Drama indijskoga kralja Sudrake u pet činova / Za pozornicu priredio Emil Pohl
64
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
65
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
Gismonda Gluma u četiri čina / od Victoriena Sardoua
66
Vasantasena Drama indijskoga kralja Sudrake u pet činova / Za pozornicu priredio Emil Pohl
Vasantasena Drama indijskoga kralja Sudrake u pet činova / Za pozornicu priredio Emil Pohl
67
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
68
Hamlet Tragedija u pet činova / od Shakespearea
Hamlet Tragedija u pet činova / od Shakespearea
69
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
70
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
71
Hugenoti Velika opera u pet činova / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenoti Velika opera u pet činova / uglazbio Giacomo Meyerbeer
72
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
San ljetne noći Komedija u pet činova / od Shakespeara
73
Hugenoti Velika opera u pet činova / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenoti Velika opera u pet činova / uglazbio Giacomo Meyerbeer
74
Hugenoti Velika opera u pet činova / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenoti Velika opera u pet činova / uglazbio Giacomo Meyerbeer
75
Hugenoti Velika opera u pet činova / uglazbio Giacomo Meyerbeer
Hugenoti Velika opera u pet činova / uglazbio Giacomo Meyerbeer
76