Knj. 23(1992) : RAD
1
Ljudevit Jonke : 1907-1979 : Spomenica preminulim akademicima
5
Mirko Deanović : 1890-1984 : Spomenica preminulim akademicima
6
Zdenko Škreb : 1904-1985 : Spomenica preminulim akademicima
7
Veljko Gortan : 1907-1985 : Spomenica preminulim akademicima
8