Probrano po: Batušić, Nikola
Marin Držić 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu
1
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću 1508.-2008.
2
God. 48(2009), knj. 81, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
3