Knj. 18(2017) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
1
Knj. 17(2013) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
2
Knj. 15(2007) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
3
Sv. 60(2018) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
4
Knj. 16(2009) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
5
Ivo Petrinović : 1929.-2003. : Spomenica preminulim akademicima
6