9
U Meku! Komična opereta u 1 činu
U Meku! Komična opereta u 1 činu
16
Koncert gospodje Leontievove i g. Stiehla
Koncert gospodje Leontievove i g. Stiehla
17
U Meku! Komična opereta u 1 činu
U Meku! Komična opereta u 1 činu
18
19
Galatea
Galatea
20
Galathea Opereta u 1 činu
Galathea Opereta u 1 činu
22
U Meku! Komična opereta u 1 činu
U Meku! Komična opereta u 1 činu
24