Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
1
Momci na brod opereta u jednom činu / od Ivana pl. Zjca
Momci na brod opereta u jednom činu / od Ivana pl. Zjca
2
Diplomat stare škole vesela igra u 3 čina / od Hugona Müllera
Diplomat stare škole vesela igra u 3 čina / od Hugona Müllera
3
Iz komične opere Šaljiva igra u 1 činu / po francezkom od Henry Murger-a
Iz komične opere Šaljiva igra u 1 činu / po francezkom od Henry Murger-a
4
Doktor Robin Vesela igra u 1 činu / Napisao Jules de Prémary
Doktor Robin Vesela igra u 1 činu / Napisao Jules de Prémary
5
Penzionat Komična opereta u 2 čina / Glasba od Franje pl. Suppe-a
Penzionat Komična opereta u 2 čina / Glasba od Franje pl. Suppe-a
6
Blebetuša Saragoska Šaljiva opereta u 2 čina / glasba od J. Offenbacha
Blebetuša Saragoska Šaljiva opereta u 2 čina / glasba od J. Offenbacha
7
Svatba pri svietiljkah Šaljiva opereta u 1 činu
Svatba pri svietiljkah Šaljiva opereta u 1 činu
8
On je gluh Vesela igra u 1 činu / L. Davis
On je gluh Vesela igra u 1 činu / L. Davis
9
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
10
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
11
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
12
Neigrajte se ognjem vesela igra u 3 čina / napisao pl. Putlitz
Neigrajte se ognjem vesela igra u 3 čina / napisao pl. Putlitz
13
Diplomat stare škole Vesela igra u 3 čina / Hugon Müller
Diplomat stare škole Vesela igra u 3 čina / Hugon Müller
14
Krivnja žene Igra u 3 čina / od Emila Girardina
Krivnja žene Igra u 3 čina / od Emila Girardina
15
U Meku! Komična opereta u 1 činu
U Meku! Komična opereta u 1 činu
16
Koncert gospodje Leontievove i g. Stiehla
Koncert gospodje Leontievove i g. Stiehla
17
U Meku! Komična opereta u 1 činu
U Meku! Komična opereta u 1 činu
18
Mjesečnica Komička opereta u 1 činu
Mjesečnica Komička opereta u 1 činu
19
Galatea
Galatea
20
Fridolin ili Hod u gvoždjarnicu Parodistična opereta u 1 činu
Fridolin ili Hod u gvoždjarnicu Parodistična opereta u 1 činu
21
Galathea Opereta u 1 činu
Galathea Opereta u 1 činu
22
Majstor Puff Šaljiva opereta u 1 činu
Majstor Puff Šaljiva opereta u 1 činu
23
U Meku! Komična opereta u 1 činu
U Meku! Komična opereta u 1 činu
24
Blebetuša Saragoska Šaljiva opereta u 2 čina
Blebetuša Saragoska Šaljiva opereta u 2 čina
25
Neigrajte se ognjem Vesela igra u 3 čina
Neigrajte se ognjem Vesela igra u 3 čina
26
Blebetuša Saragoska Šaljiva opereta u 2 čina
Blebetuša Saragoska Šaljiva opereta u 2 čina
27
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
28
Gospodična Grbica Vesela igra u 3 čina
Gospodična Grbica Vesela igra u 3 čina
29
Neigrajte se ognjem Vesela igra u 3 čina
Neigrajte se ognjem Vesela igra u 3 čina
30