Franjo Hajnšek : 1924-1989 : Spomenica preminulim akademicima
12