Sv. 9 (2015) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
1
Sv. 8 (2014) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
2
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
3
Sv. 2 (2008) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
4
Sv. 1 (2007) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
5
Sv. 3 (2009) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
6
Sv. 11 (2017) / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Slobodan Kaštela; urednik, editor Vladimir Strugar]
7
Sv. 10 (2016) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
8
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
9
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1867. - 2009. : Zagreb, 29. travnja 2009. : Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1867. - 2009. : Zagreb, 29. travnja 2009. : Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
10
Kako poboljšati zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? : stanje i preporuke na temelju radova sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održanog 14. studenoga 2013. u Bjelovaru
Kako poboljšati zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? : stanje i preporuke na temelju radova sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održanog 14. studenoga 2013. u Bjelovaru
11