800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
1
Sv. 1 (2007) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
2
Sv. 2 (2008) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
3
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
5
Sv. 11 (2017) / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Slobodan Kaštela ; urednik, editor Vladimir Strugar]
9